red- reactive

These uncolored products create a color 'reaction' when fused against copper-bearing glasses. Deze kleurloze glasplaten geven een kleur- reactie als men ze samen met glasplaten fused die koperhoudende bestandsdelen bevatten.