0243 Translucent White powder 141g

€ 11,00
SKU
3545559
B.-Frits 0243 F powder 141g translucent white opal