brandschilderen

Brandschilderen is de eeuwenoude en geheimzinnige techniek om op glas te schilderen. In de vroege middeleeuwen werd het al toegepast. Veel kennis is door de eeuwen heen mondeling overgedragen en als geheim gekoesterd.
In monumentale gebouwen als kerken, kathedralen, maar ook openbare gebouwen en particuliere woningen zijn nu nog steeds fantastische brandschilderwerken te bewonderen, vaak in combinatie met glas-in-lood.